nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Управление Отдели...


Списък


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурсиРешения за отдели и функционални направления

Административен отделЕлектронизиране и ускоряване на повечето времееотнемащи процеси - заявки за разходи, отпуски, командировъчни, заповеди, информации, издаване на справки и прочее


Справки за забавени задачи и неспазени ангажименти и възможност за упражняване на своевременен контрол върху процесите.

Вътрешен контролСъздаване на годишни планове на одити на вътрешен контрол и протоколи от извършените проверки


Задаване на препоръки към съответните отдели и следене в реално време, дали те са били изпълнение, кой е отговарял за това и какъв ресурс е употребил за това.


Възможност за автоматичен анализ на данните от конкретния период, спрямо минали такива с цел да се установят потенциални нарушения спрямо правилата.

ДеловодствоЕлектронизиране на цялото деловодство на компанията


Създаване на електронно досие на клиентите на всеки един контрагент.


Автоматично водене на дневници на входящата и изходящата поща.


Лесно създаване на връзки между входящ и изходяща кореспонденция.

Качество и контролЕлектронно управление на ревизиите и версиите на документацията свързана с конкретен стандарт


Автоматично създаване на необходимите регистри на типове документи в системата


Проследимост на действията спрямо всеки един запис

Търговски отделПроследяване на целия търговски процес през системата


Пълно проследяване на взаимоотношенията с клиента - документи, електронни пощи, разговори, протоколи от срещи


Анализ на потенциалните сделки, реализираните договори, извършена работа за период от време от търговец

ПоддръжкаУправление на всички заявки за проблеми с механизация/сгради/инвентар


Електронни досиета на техниката, която се поддържа с детайлна история кое, кога и защо се е подменяло


Проследяване на планови ремонти и профилактика

Човешки ресурсиПровеждане на процеси по подбор на персонал, атестации, подаване на обратна връзка


Следене на техниката, която е предадена към всеки един служител и за която той отговаря


Създаване и следене за изпълнение на годишна програма за обучения за различните служители

Юридически отделСледене на всички дела в които компанията е страна


Проследяване на работата на адвокатите по казусите


Следене на ангажиментите, които са свързани с работата по делата

IT ОтделСистема за управление на задачите


Документиране на извършената работа и изработеното време


Възможност за интеграция с външни системи за следене на хардуерния и софтуерния инвентар и отнасяне на извършената работа по негоУправление на качествотоCopyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас