nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


CRM система


Какво е CRM?


Имам ли нужда от CRM?


ERP срещу CRM


3 важни CRM съвета


Браншови Решения...


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси


Ресурси
Какво е CRM?

Понятието CRM e съкращение от Customer Relationship Management или преведено на български език - управление на взаимоотношенията с клиентите. CRM е една от най-модерните бизнес думи през последните години, като решението е второ по популярност и брой на внедрявания след ERP системите. И докато при ERP системите ефективността идва от организацията и анализа на складовото стопанство, финансовите потоци и поизводствените програми, силата на CRM системите е в акумулиране на познания относно клиентите,взаимоотношенията с тях и анализ на получените данни. Чрез CRM система, ще можете да управлявате дейността на следните отдели: Маркетинг, Продажби, Грижа за клиента, Поддръжка. Фокусът в CRM винаги е един – Клиентът.Имам ли нужда от CRM?Дефиниция от Wikipedia

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е популярна стратегия за управление на комуникацията с потенциални и настоящи клиенти. С помощта на технология, CRM организира, автоматизира и синхронизира бизнес процесите в една организация – основно търговските дейности, но също така и маркетинг, обслужване на клиенти и техническа поддръжка. Основната цел е да се намерят, привлекат и спечелят нови клиенти, да се грижат и задържат съществуващите и привлекат обратно бившите, като същевременно се намалят разходите за маркетинг и обслужване.


Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас