nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуерно решение за строителни компании

В зависимост от размера и разбирането на мениджмънта на една строителна компания, nZoom може да е софтуерно решение, което да управлява и автоматизира различни части от техните бизнес процеси.

Административна част

Като начало, софтуерът може да управлява административния отдел на фирмата с проследяване на целия входящ и изходящ документооборот, който се натрупва по всеки строителен обект. Ако строителната фирма предлага самостоятелна продажба на апартаметни (т.е. тя е инвеститор, освен строител), системата може да организира търговския процес и да проследява всяка стъпка на продажбата. След като сделката е осъществена, системата може да управлява процеса по изпълняване на изискванията на клиента – промяна на вътрешното разпределение на апартамента, изграждане на ел. система, ВиК и други. Ако работи с много подизпълнители, фирмата може да използва модула за управление на договорни взаимоотношения или просто да води регистър и крайни срокове на всички договори. Сред другите специфични за строителния бранш възможности са проследяване на процеса по обработка на участия в обществени поръчки, управление банкови гаранции и застраховки на обекти.

Оперативна част

В реалната дейност на строителната компания, софтуерът може да послужи като система за подаване и обработка на заявки за материали и механизация от страна на отговорниците на обекта, както и отчитане на извършената работа по обекта. Когато се включи и процесът по въвеждане на входящите фактури за материали, може да се направи съпоставка на поръчани срещу доставени срещу използвани материали. Електронизирането на процеса ще доведе до по-добър вътрешен контрол и намаляването на злоупотребите по обекти. Системата може да отчита и работното време на работниците на обекти, като се свърже със система за контрол на достъп или предостави екран за ръчна регистрация на работниците в рамките на системата.

Размерът на Вашата компания определя и нейните конкретни нужди, затова при проявен интерес, свържетесе с нас, за да уточним какви са Вашите потребности.

Софтуер за строителни компании накратко:
  • Управление на търговски процес и координиране на участието по процедури за възлагане на обществени поръчки.
  • Електронно управление на заявките за разходи по обекти и техен анализ.
  • Управление на договорните взаимоотношения -следена на срокове по договори, актуване, финансов баланс на договора.
  • Упражняване на вътрешен контрол по разходване на материали и механизация и вложени човекодни труд.
  • Проследяване на административните процеси и документооборот, застраховки, банкови гаранции и прочее.


Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас