nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуер събиране просрочени вземания и кредити

Фирмите за събиране на просрочени вземния и ЧСИ ежедневно обработват голямо количество информация по различни случаи. За да организират по-добре бизнес си, те имат нужда от опростен и изчистен софтуер със следните възможности:

Координация и проследяване

За нормалното функциониране на бизнеса е необходимо да се записват комуникациите с длъжниците, проведените срещи, етапа, на който е стигнал всеки един случай. Координацията на целият този процес може да бъде поета от nZoom и използвайки системата, фирмите да дават информация на своите клиенти за направените действия по всеки един казус. Допълнително чрез фиксиране на правила за действия, софтуерът ще може да разпределя случая към различни отдели / хора, когато минава в друг етап – прозвъняване, издирване и прочее.

Досиета на длъжници

Чрез натрупване на базата данни, фирмите за събиране на просрочени вземания ще могат да проверят веднага за други текущи случаи към конкретен човек или фирма и да имат пълни записи на тяхната кредитна история, както и актуални телефони и адреси за контакт на длъжниците.

Справки и Анализ

Системата може да помогне не само при текущото разпределение на задачите, но и при отчитане на свършената работа към клиентите и генериране на справки за сумите, които са им върнати и съответно приходът, който компанията трябва да реализира. Софтуерът ще може да следи и работата на служителите в организацията, поръчки по които не е имало развитите от определен брой дни, случаи над определени просрочия. Основните плюсове, които клиентът ще получи, са значително подобрено управление на задачите и документите си и централизиране на информацията за случаите си на едно място. Така този тип компании ще понасят по-малки загуби от текучеството на персонала при тях – цялата важна за бизнеса информация ще стои на едно и също място.

Интеграция с други системи

Възможно е системата да се интегрира с информационната система на „едровите” клиенти на подобен бизнес (банки, мобилни оператори и прочее). При тези случаи, в софтуера се разработват специални филтри за импорт на информация, които създават нови случаи и актуализират вече въведените такива. Така, системата „сама“ ще вписва събраните от длъжниците суми, актуалните просрочия, без да се налага някой ръчно да набира тази информация. В зависимост от Вашите нужди, системата може да се интегрира и със софтуерна телефонна централа от типа на Астериск и да вписва проведените от агентите разговори към досието на клиента. По желание, там може да се влага и връзка към записания от телефонната централа файл на разговора. При нужда от изпращането на масови уведомителни писма или SMS-и, чрез nZoom ще можете да изпращате персонализирани известявания към длъжниците. Системата може да се свърже без проблем към доставчици на мейл кампании или bSMS доставчици.


Свържете се с нас, за да получите повече информация и демонстрация на нашето решение.

Софтуер събиране вземания накратко:
  • Единен регистър на всички клиенти и поръчки, по които се работи.
  • Отчитане на прогреса по работата и следене на комуникацията с длъжника по всяка една поръчка.
  • Интеграция със системите на големите клиенти на компаниите, за да се подсигури автоматизация и проследимост на процесите.


Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас