nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуерно решение за проектантски компании

Можем да разделим задачите, които стоят пред едно софтуерно решение за проектантските компании в четири основни категории:
 • Комуникация с възложител
 • Управление на проекти и вътрешна комуникация
 • Координация с под-изпълнители и други страни
 • Финансова отчетност и анализ
 • В зависимост от размера на проектантската фирма и системите, които тя използва, софтуера може да се използва за организацията на само една от тези точки, или да се добавят допълнителни модули като управление на рекламации, човешки ресурси, административна част, участие в търгове и прочее. Ще разгледаме всяка една от описаните функционалности с нашите предложния, как да улесните ежедневната си работа чрез нашето решение:

  Комуникация с Възложител (CRM)

  Всичко започва с регистрация на запитванията и начинът по който Възложителя е стигнал до вас. Оттам системата ще проследява изпращането на оферти и техния статус. Чрез попълване на протоколи от срещи, коментари и електронни пощи, към досието на възложителя ще се запази целия процес по уточняване на условията и начин на работа, както и с нуждите на клиента. Така, при започване на работата с него, ръководителят на проекта ще има достатъчно информация спрямо поетите ангажименти и обещани срокове. При текущата работа по проекта, комуникацията и документацията с клиента също може да бъде вписвана в системата и така да се проследява взаимоотношенията с него.

  Запитване
  nZoom - Запитване
  Оферта
  nZoom - Оферта
  Проект
  nZoom - Проект

  Управление на проект и вътрешна комуникация

  Проектите, по които се работи, представляват обем работа, който трябва да се свърши за определен срок. Тази работа може да бъде разслоена на фази на проекта, а към всяка една фаза могат да се създадат различни задачи. Служителите могат да следят коя задача до какъв статус е стигнала и колко ресурс е употребен за изпълнението й. Системата ще подсеща за наближаването на крайните срокове по различните задачи, както и ще известява отговорниците при наличието на просрочени такива. Чрез системата ще можете лесно да координирате работата помежду си и да се следи натоварването на всеки един член на екипа, както и неговата производителност.

  Координация с под-изпълнители и други страни

  По подобие на архитектурните бюра, работата на проектантите често зависи от доброто взаимодействие и координация с трети лица – подизпълнители на част от задачите, както и организация, които са наети от Възложителя за работа по същия обект. Чрез nZoom можете да вписвате ангажиментите на всяка една страна и системата да пуска известявания както на отговорника на проекта, така и на външните за организацията лица с цел по-добра координация.

  Отчитане време
  nZoom - Отчитане време
  Справки по проект
  nZoom - Справки по проект
  Подизпълнители
  nZoom - Подизпълнители

  Финансова отчетност и анализ

  След края на проекта, трябва да може да се направи анализ на неговата рентабилност. Получени приходи срещу направени разходи, вложен труд и материали. При следващото запитване за проект, ще можете да прегледате реалните разходи по изработката на подобна задача, за да можете да ценообразувате по-коректно. Чрез софтуера ще можете да постигнете и един много подробен разрез на Вашите приходи и разходи. Ако компанията има различни направления, ще имате възможност да оцените рентабилността на всяко едно от тях.
  Най-лесният начин да установите дали подобно решение би свършило работа във Вашата организация е да се свържете с нас за демонстрация и обсъждане на Вашите потребности.

  Софтуер за проектанти накратко:
  • Проследяване на проектите, по които проектантите работят - етапи, срокове, бюджети, документи, задачи.
  • Управление на търговския процес на компанията и взаимоотношенията с клиенти.
  • Електронен административен документооборот и регистри на наличните активи на компанията и тяхната поддръжка.
  • Управление на взаимоотношенията с партньори и възложители.
  • Финансов анализ на проектите


  Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


  nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас