nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуерно решение за консултантски компании

Основните ползи на една консултантска компания от внедряването на бизнес софтуерно решение са свързани с проследяването на работата и фазите на проектите, по които работи, възможността да обвърже документооборота и задачите към контрагентите и проектите си и да проследява финансовия резултат от всеки проект.

Управление взаимоотношения с клиенти (CRM)

Пълното проследяване на търговския процес помага консултанти, които предлагат различни услуги, да „знаят” за историята на всеки един настоящ клиент на компанията и да могат да комуникират много по-добре новата услуга на клиент, който е ползвал компанията преди. Източниците на постъпващите запитвания за услуги и успеваемостта на офертите, са важни показатели, които могат да ориентират мениджърите на компанията относно тяхната маркетингова и ценова политика. Софтуерът ще представлява ценен източник на информация при подготвяне на известителни писма за нови консултантски услуги.

Досие Клиент
nZoom - Досие Клиент
Управление задачи
nZoom - Управление задачи
Отчитане на време
nZoom - Отчитане на време

Отчитане на изработеното време (Timesheets)

Отчитането на времето е основно средство за контрол при консултантските компании. От правилно описване на изразходеното време зависи колко печеливши и ефективни в ежедневната си работа са консултантските компании. nZoom подпомага служителите Ви да отчитат ефективно своята работа. Чрез елементи като хронометър, седмичен календар за бързо отчитане и предварително запазени шаблони на отчети, компанията Ви ще има гъвкав инструмент, чрез който извършените задачи и издадените документи ще имат своята себестойност.

Управление проекти и документооборот

Потокът на информация е ключов за добрата работа на една консултантска компания. Чрез nZoom Вие ще можете да определите и проследявате фазите на проектите, по които работите, задачите към тях, документите които се натрупват. Чрез разпределяне на роли и задължения по проекта ще можете да балансирате натовареността на екипа. Напомняния при изтичащи срокове и коментари по задачите и документите ще подпомогнат изпълнението на задачите на време и спрямо обещаните на клиента параметри.

Дефиниране фази проект
nZoom - Дефиниране фази проект
Досие Проект
nZoom - Досие Проект
Анализ приходи
nZoom - Анализ приходи

Билинг и финанси

В зависимост от договорното взаимоотношение с клиента, системата може да издава фактури въз основа на изработените часове, фиксирани месечни такси или твърди цени за изработка на конкретни задачи. Във всички случаи, всеки източник на приход за организацията, може да се разпредели към даден проект и / или към служителите които са работили по него. По този начин ще можете да следите ефективността на консултантите – реално изразходеното срещу фактурирано време, както и да имате по всяко едно време информация за рентабилността на проектите и клиентите и структурата на приходите и разходите спрямо зададените от Вас критерии.
Свържете се е с нас, за да Ви демонстрираме реалната работа на подобно решение и да прецените доколко можем да Ви бъде от полза.

Софтуер за консултантски компании накратко:
  • Управление на взаимоотношения с клиента и търговски процес - възможност за обвързване на документооборота и задачите към контрагентите.
  • Проследяване на процеса по управление на проектите и отчитане на времето и ресурса, които са били вложени в него.
  • Общи задачи и календари за координация на свършената работа.
  • Електронен административен и текущ документооборот.
  • Финансов анализ


Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас