nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуерно решение за архитектурни бюра

Фокусът върху софтуерните решения за архитектурни бюра е насочен към управление на проектите. Към работата по един проект трябва да се следи фазите и техните срокове, през които той минава, екипите които извършват работи, документооборота и финансовите потоци. Другият акцент при работа със системата е управлението на човешките ресурси в бюрото – подбор на персонал, следене на извършената работа, изчисляване на заплащането. Нека да разгледаме как можем да улесните ежедневната си работа, чрез внедряване на нашата информационна система:

Управление на проекти

В nZoom ще можете да дефинирате различни типове проекти – Многофункционална сграда, Индивидуална жилищна сграда, Офис сграда, Търговски обект… Всеки един тип проект ще може да има дефинирани собствени фази на протичане на процесите и задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се премине на следващия етап. При започване на работа по специфичен проект, винаги ще можете да донастроите предварително зададените фази и задачи, за да получите максимално точна картина на работата по него. Всеки един проект ще има конкретни срокове за реализация, бюджетирани средства в различни пера и човекочасове, които сме предвидили за работа. В рамките на един проект трябва да бъде включен екип, който до един определен момент може да бъде съставен единствено от вътрешни специалисти на фирмата, но при подписването на договор с инвеститора, трябва да бъдат избрани специалисти, които да отговарят за проектирането на всяка една от системите на обекта – ОВИ, електро, ВиК и прочее.

Управление на документооборота

Друга специфична особеност на проектите в рамките на организацията е свързана с управлението на документите, свързани с него. Една част от тях – протоколи от срещи, молби, заявления, задания и прочее могат бъде обработвани през документния модул на системата. Друга част от тях като скици или 3D визуализации се използват ежедневно и техния размер (който може да достигне до няколкостотин мегабайта), ще се показват само като път към сървъра без да се прикачат или да води техни различни версии. Всеки един проект в системата ще има свое досие с всички закачени към него задачи, документи, договори, финанси и отчети.

Координация с външни изпълнители

Работата по един проект рядко се извършва само от екип на архитектурното бюро. За да се свърши работата по него може да има взаимоотношения с проектантски бюра за ОВИ, ВиК, Електро. Чрез nZoom всяка една от тези външни организации могат да имат достъп до проектите, по които работите заедно и да им се възлагат задачи, следят крайни срокове и коментират проблеми около проекта. Централизацията на тези процеси е изключително важна, за да могат да се спазват крайните срокове поети пред инвеститора, когато изпълнението на задачите не зависи само от архитектурното бюро.

Управление човешки ресурси

От процеса на подбор, през електронните досиета на служители, до отчитането на работата по проектите на бюрото и следене на ефективността. Всички тези елементи от управлението на човешките ресурси могат да бъдат намерени в решението за архитектурни бюра. Допълнително, спрямо начина на работа на всяка една компания, в системата може да бъде настроена система за изчисляване на заплащането и бонусите на работещите, както и провеждане на периодичната им атестация.

Финансова отчетност

Работата по проекти ежедневно натрупва разходи, които архитектурното бюро прави. Част от тях трябва да бъдат възстановени от инвеститора – например подаване на различни документи към общината. Други са за сметка на бюрото и трябва да се съотнесат към приходите по проекта. Софтуерът ще подпомогне процеса по разпределение на разходите и приходите по текущите проекти (включително и тези, свързани с изплатени възнаграждения на архитектите) и ще може да покаже реалния баланс на всеки един от тях. Макар и да няма сериозен оборот на фактури, софтуерът ще проследи издадените такива и ще предупреди неизрядните платци при закъснения спрямо датата на плащане.

nZoom може да е системата, която да следи ангажиментите на членовете на архитектурното бюро – да организира търговския процес с инвеститори, разпределя задачи, следене на сроковете и изпълнението им, координира екипи и следи на изразходените време и средства по всеки проект. Обадете ни се, за да обсъдим Вашите допълнителни изисквания и да Ви представим в по-големи подробности работата на софтуера.

Софтуер за архитектурни бюра накратко:
  • Регистриране на всички проекти, по които бюрото работи с управление на задачите, документите и събитията, които произтичат от него.
  • Бюджетиране на човекочасове и финанси за всеки един етап на проекта.
  • Визуализация на графични файлове в самия проект.
  • Възможност за работа с мрежа от подизпълнители, които да имат достъп до системата (проектанти ВиК, електро... ) и следене изпълнението на общите задачи.
  • Отчитане на работното време на архитектите и следене на тяхната ефективност.


Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас