nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуерно решение за агенции за преводи и преводачи

Основното предизвикателство при агенциите за преводи е широката база данни с преводачи на свободна практика, с които те обикновено работят. Софтуерът, който управлява дейността на компаниите, трябва да може да координира задачите, сроковете и документите, които ежедневно се прехвърлят между агенцията и нейните сътрудници. Допълнително системата трябва да следи и финансовите взаимоотношения между клиентите, агенцията и преводачите на свободна практика, както и да изчисли рентабилността на всяка една постъпила поръчка. При по-големите агенции, софтуерът с който работят, трябва да е разработен спрямо БДС EN 15038:2006 – стандартът за управление на качеството в агенции за преводи. nZoom може да бъде изпълни всички тези изисквания и да се конфигурира спрямо Вашите нужди. Ето основните процеси, при които софтуерното решение може да Ви подпомогне:

Координация

nZoom e web-базиран софтуер, което означава че всеки един преводач и постоянен клиент може да има име и парола с което по защитен канал да изпраща заявки или получава поръчки за превод. Чрез система за известявания по e-mail или SMS, nZoom ще предупреждава съответния потребител за нови поръчки или когато заявеният от клиента превод е готов. В самия софтуер клиентът ще може да се настройват крайни срокове за предаване на преводите, да се комуникира заедно с преводачите или да се описват коментарите на коректора. Когато пристигне заявка от клиент за превод, координаторът ще може да направи справка за подходящите преводачи, техните финансови условия и заявките, които в момента са поели и да го насочва към него. От своя страна преводачът ще може да маркира работата като приета и когато е готов може да прикачи готовия файл към поръчката и да я насочи към коректора. След корекция и одобрение, преводът може да се насочи автоматично към клиента.

Запитване
nZoom - Запитване
Оферта
nZoom - Оферта
Фактура
nZoom - Фактура

Финансова отчетност и анализ

Системата ще проследява финансовия резултат от всяка една поръчка, като проследява сумата, дължима на преводача, коректора и договореното с клиента. В системата могат да се настрои ценова листа на агенцията по тип превод и езици, а едровите клиенти да получават специални отстъпки от тях. Чрез nZoom, агенциите могат да издават проформи фактури и фактури, както и да следят плащанията по тях. Всеки един приход и разход може да се разпределя по различни приходи и разходи за проследимост на ефективността на отделните дейности на агенцията. Натрупаната аналитична информация служи за създаване на справки, в които да се следят приходите на агенцията за даден период от време, изработените навреме поръчки от всеки един преводач, обемът работа и печалба от превод на даден език и прочее.

ISO 15038:2006

nZoom изцяло отговаря на БДС EN 15038:2006 – стандарта който указва най-добрите практики при агенции за преводи. Чрез nZoom процесите в една агенция за проведи са напълно проследими и се запазва историята на промените на всеки един запис. Всеки един преводач (нает или на свободна практика) ще има собствено досие в системата. В него ще са описани неговите познания по чужди езици и професионални компетенции. Системата поддържа текуща атестация на работата на преводача – за всяка една изпълнена поръчка, коректорът ще може да нанесе своите оценки.

Регистър Преводи
nZoom - Регистър Преводи
Оценка Превод
nZoom - Оценка Превод
Досие
nZoom - Досие
В зависимост от Вашите специфични нужди, решението за Вашата агенция за преводи може да се надстрои с допълнителна функционалност и справки. Свържете се с нас, за да направим демонстрация и обсъдим начините, по които можете да се възползвате от възможностите на системата.

Софтуер агенции за преводи накратко:
  • Електронно проследяване на пътя на всяка една поръчка за превод на клиента. Цялата дейност по получаването, разпределянето, превеждането и редактирането на преводите се осъществява изцяло през системата.
  • Следене на разчетите с преводачите и клиентите - колко пари за каква работа се дължат и изчисляване на печалбата за период от време, по език, преводачи.
  • Изцяло се покрива стандарта БДС 15038:2006 за извършване на услуги по преводи.


Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас