nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуерно решение за адвокати и адвокатски кантори

Поради спецификата на дейността си, адвокатите и адвокатските кантори имат нужда от многофункционална софтуерна система. Ще разгледаме някои от най-важните възможности:

Билинг и финанси

На първо място това е билинга или системата за отчитане на работата на адвокатите, проверката на отчетите им и превръщането им във фактура спрямо подписаните договори с клиента. Следенето на плащанията по тях и калкулация на възнагражденията на адвокатите спрямо възприетите в кантората принципи. Анализ на приходната и разходната част на кантората по дейности и отдели.

Билинг
nZoom - Билинг
Фактури
nZoom - Фактури
Плащания
nZoom - Плащания

Вътрешна организация

На второ място, това е управлението и координацията на задачите по поръчките на клиенти и следене на крайните срокове по тях. Наличието на общ за кантората календар, за координация на срещи с клиенти, дела и вътрешни оперативки с необходимите подсещания по e-mail.

Документооборот

На трето – необходимостта да се управлява целия документен поток и възможност съдържанието му да се търси по ключови думи. Изграждане на досиета на клиента и намиране на документи по конкретни дела и поръчки.

Управление дела
nZoom - Управление дела
Задачи
nZoom - Задачи
Отчитане работа
nZoom - Отчитане работа

Управление човешки ресурси

Малко са бизнесите в които човешкият ресурс е толкова определящ за представянето на дадена компания. Развитието на адвокатите – придобиване на специализации, участия в обучения и оценка на тяхното представяне, са ключови приоритети сред водещите световни адвокатски кантори. За тези цел е необходим и инструмент, който да даде възможност на съдружниците да вземат информирано решение относно професионалния път на всеки един от техните сътрудници.

Управление административни процеси

Воденето на доверителни сметки на клиенти, командироване на адвокати с използване на служебни аванси, куриери, консумативи, проследяване ИТ проблеми … Това са малка част от страничните за основната дейността на една кантора процеси, които трябва да функционират бързо и точно, за да върви гладко нейната работа.

Досие Клиент
nZoom - Досие Клиент
Покана за обучение
nZoom - Покана за обучение
Заявка Куриер
nZoom - Заявка Куриер

Търговски процес и грижа за клиента

Макар и сложен на последно място в списъка, този аспект не бива да се пренебрегва. Ефективното управление на постъпващите запитвания и анализа на успеваемостта ще подпомогнат кантората да анализира ефективността на източниците им. Това предопределя изборът на организации в които да членуват и работата им с техните рефериращи партньори. Навременното поздравления по случай рожден ден или празник само може да затвърди доброто име на кантората.
nZoom може да бъде конфигуриран да покрива всяка една от изброените по-горе функции, за да може адвокатската кантора да разполага с мощен инструмент за управление и анализ на практиката си. Системата вече е внедрена и работи в няколко адвокатски дружества.

Ще се радваме ако можем да сме полезни и на Вас. Свържете се с нас, за да можем да обсъдим заедно с какво можем да подпомогнем работата и на Вашата кантора.СписъкСофтуер за адвокати накратко:
  • Пълна история на взаимоотношенията и проследимост на работата по клиенти и дела.
  • Автоматизиран процес на отчитане и фактуриране на извършената работа по различни задачи.
  • Общ календар за предстоящи дела, срещи и други събития.
  • Управление на документооборота, свързан с работата по клиенти.
  • Досиета на служители, планиране на нужните обучения.


Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас