nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Модули


Накратко


Задачи


Контрагенти


Проекти


Документи


Календар


Договори


Финанси


Отчети


Складово Стопанство


Клиентски достъп


Отчитане на време
Управление на задачи

  • Създаване и редактиране на задачи с различни атрибути: начало, срок, приоритет, статус, повтаряемост и т.н.
  • Възможност за създаване на шаблони за задачи с предварително попълнени данни за повтаряеми действия
  • Разпределяне на роли по задачите – изпълнител, отговорник, наблюдаващ или взимащ решение с възможност за проследяване на отговорностите на всеки конкретен потребител
  • Отчитане на работа по задачи – nZoom генерира времеви листове (timesheets) на база въведената информация за извършени дейности по задачи и проекти. Отчитането на време може да стане с ръчно въвеждане на продължителност на работа или с помощта на хронометър, който автоматично отчита времето, през което потребителят е ангажиран с конкретна задача
  • Следене на взаимосвързаност по задачи – задаване на познатите от софтуери за управление на проекти взаимоотношения Start - to - Finish, Finish - to - Finish и пр.
  • Ескалиране на задачи - при изтичане на срокове на задача или настъпване на някакви други събития, системата може да изпраща съобщения на всички изпълнители или на техните преки ръководители или направо да преназначи задачата.Модул "Управление на контрагенти"Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас