nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Модули


Накратко


Задачи


Контрагенти


Проекти


Документи


Календар


Договори


Финанси


Отчети


Складово Стопанство


Клиентски достъп


Отчитане на време
Управление на проекти

  • Описание на взаимовръзки между проекти – възможностза свързване на два проекта или дефиниране на подпроекти към даден проект.
  • Фази на проекти – с цел по-добра отчетност и следене на развитието на даден проект, nZoom поддържа разделяне на проекта на фази и следене на сроковете на всяка една от дефинираните фази.
  • Връзки между проекти, документи и задачи –лесен достъп до всички свързани документи или задачи от екрана за управление на проекта.
  • Планиране на ресурси по проекти - възможност за планиране на бюджет и човешки ресурс, необходим за успешното приключване на проекта. Справката за отчетено време по проекта ще даде представа управляващия проекта, как вървят нещата спрямо предварително начертания план.Модул "Управление на документи"Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас