nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Модули


Накратко


Задачи


Контрагенти


Проекти


Документи


Календар


Договори


Финанси


Отчети


Складово Стопанство


Клиентски достъп


Отчитане на време
Управление на контрагенти

  • Дефиниране на различни типове контрагенти –възможност за каталогизиране и описване по параметри на различните контрагенти (например време за доставка, условия за разплащане и т.н.)
  • Възможност за асоцииране на множество обекти и лица за контакт към един контрагент - лицата за контакт могат да бъдат разпределени между отделните служители на фирмата, като всеки един от тях може да управлява взаимоотношенията с разпределеното му лице за контакт
  • Възможност за описване на холдингови структури и свързани лица
  • Автоматично създаване на история на взаимоотношенията с контрагентите - изпълнени проекти, генерирани документи, изпълнени и текущи задачи и пр.
  • Система от тагове на клиенти за по-гъвкаво описание и възможност за филтриране на списъци по прецизни критерии
  • Портални потребители – възможност за достъп на контрагенти до част от вътрешната система. Съобразно зададените права, порталните потребители могат да създават документи или задачи в системата и/или да следят прогреса на генерираните от тях записи, коментари или отчети.Модул "Управление на проекти"Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас