nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Модули


Накратко


Задачи


Контрагенти


Проекти


Документи


Календар


Договори


Финанси


Отчети


Складово Стопанство


Клиентски достъп


Отчитане на време
Отчитане на време

  • Възможност за следене на изразходен ресурс – в системата можете да конфигурирате по кои типове задачи, проекти, документи искате да бъде отчитано изразходеното от служителите време. Информацията може да се използва за следене на ефективност на проекти, изготвяне на отчети към клиенти, фактуриране на извършена работа и анализ на представянето и ефективността на служителите.
  • Обобщен екран за справки на време – системата дава възможност на едно място да видите всички седмични отчети, както и да добавите бързо множество отчети по записи. Системата сумира изразходваното време по дни, така че да можете да следите вашата текуща ефективност
  • Хронометър –при длъжности, които работят последователно много задачи е подходящо употребата на хронометъра в системата. При неговото стартиране той започва да „измерва“ времето, което е отделено за конкретна задача и при спиране попълване данните в отчета за извършена работа и за вас остава просто да опишете какво е направено.
  • Шаблони на отчети – ако извършвате еднотипна дейност, която трябва да се отчете в системата, можете да си подготвите предефинирани шаблони за отчети. Така с два клика ще можете да добавяте поредния отчет за извършена работаCopyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2020. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас