nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Модули


Накратко


Задачи


Контрагенти


Проекти


Документи


Календар


Договори


Финанси


Отчети


Складово Стопанство


Клиентски достъп


Отчитане на време
Финанси

  • Проследяване на салда по каси и банкови сметки.
  • Разпределяне на плащания по продажби и фактури.
  • Прогнозиране на бъдещи парични потоци.
  • Анализ на паричните потоци по пера и приходни/разходни центрове.
  • Базово бюджетиране, планиране на парични потоци и създаване и проследяване на погасителни планове на некоректни платци.Модул "Отчети"Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас