nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Модули


Накратко


Задачи


Контрагенти


Проекти


Документи


Календар


Договори


Финанси


Отчети


Складово Стопанство


Клиентски достъп


Отчитане на време
Управление на документи

  • Генериране на документи по готови шаблони – позволява единен изглед и структура на документи, създадени от различни потребители.
  • Преобразуване на документи при запазване на общата информация (например преобразуване на оферта в договор).
  • Общи документни шаблони – при промяна на фирмените бланки корекциите се нанасят еднократно и всички потребители имат достъп единствено до последната, одобрена версия.
  • Автоматично задаване на уникален входящ, изходящ или вътрешен номер, в съответствие с ISO-стандартите (заместват хартиените дневници на документи).
  • Автоматично попълване на наличната информация – достатъчно е данните за клиента да бъдат въведени еднократно, за да се копират автоматично върху всеки следващ документ, където са необходими.
  • Цялостна организация на документооборота – системата проследява връзките между отделните документи, служители и отдели и поддържа възможност за задаване на етапи, през които трябва да премине даден типов документ.
  • Разпределяне на документите по отдели и служители – възможност за лесно и бързо пренасочване и назначаването на всеки документ към конкретен служител.
  • Електронни уведомления за нови и просрочени документи и събития, възможност за ескалиране на събития при просрочване.
  • “История” на документите: системата съхранява данни заавтора и датата и часa на създаването на всеки документ и информация за последващите промени (дата и час, име на потребител). Лесно може да бъде направена справка кой, кога и какво е променял по всеки документ в системата или колко часа са минали между разпределението на документ към даден отдел и поемането му от конкретен служител.Модул "Календар"Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас