nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Модули


Накратко


Задачи


Контрагенти


Проекти


Документи


Календар


Договори


Финанси


Отчети


Складово Стопанство


Клиентски достъп


Отчитане на време
Договори

  • Регистриране на договорите и анексите и визуализация на актуалните клаузи по всеки договор.
  • Проследяване на изпълнението на еднократните договори: например колко артикула са доставени на клиента и колко остава да бъдат предадени, докъде е стигнала финансовата част на договора – колко фактури са издадени, кои от тях са платени и т.н.
  • Управление на текущи договори: системата има възможност да планира във времето и следи издаването на фактури и падежа на плащанията по тях.
  • Възможност за проследяване на по-сложни договорни взаимоотношения с променливи плащания.
  • Договорното взаимоотношение се свързва към контрагент и комуникира с останалите модули на системата – финанси, планиране, склад, документи.Модул "Финанси"Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас